Komunitné centrum YMCA v Nesvadoch Vás žiadame o vyplnenie dotazníka.

Link na dotazník tu:

Bližšie informácie tu: 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Zlepšenie školskej úspešnosti rozvojom vybraných vzdelávacích oblastí a kompetencií v Miestnom združení YMCA NESVADY   

www.minedu.sk           www.esf.sk

 

 

 

 

 

Pravidelné kurzy pre deti

 

 

 

 

 

 

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Krízový plán KC YMCA Nesvady tu:

 

Otváracie hodiny aktivity tu:

 

Podporili nás:

 

Podporili nás: