Názov projektu: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
Donor: IA MPSVR SR
Trvanie: september 2019 – december 2022
Info: tu.

 

kc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitná aktivita “Vítame spolu máj” (30.04.2016)

Komunitná aktivita “Fotovýstava: Život v YMCA” (11.05.2016)

Komunitná aktivita “Family Day” (18.05.2016)