Názov projektu: Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
Donor: IA MPSVR SR
Trvanie: október 2015 – september 2019
Info: tu.

kcweb

kc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitná aktivita “Vítame spolu máj” (30.04.2016)

Komunitná aktivita “Fotovýstava: Život v YMCA” (11.05.2016)

Komunitná aktivita “Family Day” (18.05.2016)