KONTAKT

Naša pôsobenie:


Miestne združenie YMCA Nesvady
Obchodná 28
946 51 Nesvady
  
Predseda: Mgr. Klaudia Ďuriková  

 

 

Programová sekretárka: Alžbeta Maglodská  

 

Telefónny kontakt: mobilný telefón: 0905 490 632  

 

Elektronická adresa: WEB stránka: http://www.ymca-nesvady.local
E-mail adresa: ymca@ymca-nesvady.sk 
Bankové spojenie: Peňažný ústav: SLSP a.s. filiálka Nesvady
IBAN: SK79 0900 0000 0000 2639 7616   

 

Základné informácie: IČO: 36098841
DIČ: 2021414120 

Základné informácie ohľadom GDPR: Kontaktná osoba: Alžbeta Maglodská, email: ymca@ymca-nesvady.sk

 

Kancelária je presťahovaná na ulicu Športová 7, 946 51 Nesvady

Sídlo kancelárie: YMCA Nesvady, Novozámocká 1, 946 51 Nesvady
Adresa Komunitného centra: Obchodná 28, 946 51 Nesvady (vchod zozadu)