Vysielanie dobrovoľníkov

… máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? Potom sú nasledujúce riadky určené práve pre Teba!

Program Erasmus+ je grantovým programom Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020. Nadväzuje na program Mládež v akcii (2007 – 2013). Je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa. Chceš vedieť viac? Klikni na www.erazmusplus.sk alebo www.iuventa.sk.

YMCA Nesvady je do programov EÚ zapojená od roku 2006. Máme akreditáciu na hosťovanie a vysielanie mladých ľudí do zahraničia. V rámci tohto programu môžu záujemcovia vycestovať do zahraničia ako dobrovoľníci, zúčastniť sa krátkodobých medzinárodných výmen a školení. Európska dobrovoľnícka služba ti hradí ubytovanie v hosťovskej krajine, vreckové, náklady na projekt, poistenie a cestovné náklady. Využi svoj čas a investuj ho do neformálneho vzdelávania!

Doteraz zrealizované projekty:

  • počas 10 rokov sme hosťovali 28 dobrovoľníkov zo zahraničia (Európska dobrovoľnícka služba – EDS)
  • 5 dobrovoľníkov sa zúčastnili EDS v Nemecku, na Islande a na Ukrajine
  • zorganizovali sme dve medzinárodné mládežnícke výmeny v Nemecku a v Anglicku
  • účasť na medzinárodných tréningoch a školeniach v Nemecku, Česku, Rumunsku a Ukrajine

Viac informácií o súčasných zahraničných projektoch a ponukách získate v kancelárii YMCA Nesvady.

Kontakt: ymca@ymca-nesvady.sk

Alžbeta Maglodská, projektový koordinátor